Bls: Re: Re: [belajar-excel] Unsolved - ctv_mengelompokkan_data_bersyarat

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bls: Re: Re: [belajar-excel] Unsolved - ctv_mengelompokkan_data_bersyarat

Yayat Yusuf
spesial thanks jg buat master summonery..

Makase olo untuk pak hilman, wololo habari ?

Pada Sel, 26 Apr 2011 00:49 PDT STDEV(i) menulis:

>sebenarnya pak hilman dan pak anton (summonery) lah
>yg melihat lebih jelas mengenai inti masalahnya
>
>
>
>2011/4/26 Yayat Yusuf <[hidden email]>
>
>> ctv_mengelompokkan_data_bersyarat is solved..
>> terima kasih para master xl khusunya buat mbak Siti ...
>>
>> ------------------------------
>> *From:* Hilman <[hidden email]>
>> *To:* "[hidden email]" <[hidden email]>
>> *Sent:* Tue, April 26, 2011 9:34:33 AM
>>
>> *Subject:* Re: Re: [belajar-excel] Unsolved -
>> ctv_mengelompokkan_data_bersyarat
>>
>> Keliatannya memang permasalahannya ada pada fungsi MOD pada kolom helper 2.
>> Untuk mengatasinya formula pada kolom helper 2 ditambah mround(...,1)
>>
>> array formula pada kolom Helper 2
>> =MROUND(MOD(SMALL(IF(E2:E58=L7,G2:G58),A2:A58),1)*1000,1)
>>
>> rgds
>> Hilman
>>
>>