[belajar-excel] Mega Formula terbilang (terbilang tanpa macro)

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[belajar-excel] Mega Formula terbilang (terbilang tanpa macro)

Thowill
Dear para expert mohon bantuan penjelasan tentang formula terbilang dibawah ini
mohon pencerahan fungsi formula dan perbaikan pada formula yang ada

Terima kasih 

terbilang.xlsx (15K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: [belajar-excel] Mega Formula terbilang (terbilang tanpa macro)

Zainul Ulum
Mas Imam,
Sudah aku tulis di https://cadex.co/2017/10/15/xls-pmg-08-fungsi-terbilang-di-excel-tanpa-macro-versi-mega-formula-rev-03/
Untuk penjelasannya.
Terimakasih,
-zainul


Sent from Mail for Windows 10

From: imam cahyo yuwono [hidden email] [belajar-excel]
Sent: Thursday, July 25, 2019 10:12 AM
To: [hidden email]
Subject: [belajar-excel] Mega Formula terbilang (terbilang tanpa macro)

 
Dear para expert mohon bantuan penjelasan tentang formula terbilang dibawah ini
mohon pencerahan fungsi formula dan perbaikan pada formula yang ada

Terima kasih 4F7FC8FB420A4210B2A78E51FD4397BF.png (194 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [belajar-excel] Mega Formula terbilang (terbilang tanpa macro)

Thowill
In reply to this post by Thowill
 Terima kasih sekali atas bantuannya... namun ada yang menurut saya masih kurang contoh Rp. 131.000,00 terbilangnya seratus tiga puluh seribu Rupiah, menurut saya terbilangnya Seratus Tiga Puluh satu Ribu Rupiah... mohon masukannya..

    On Thursday, July 25, 2019, 11:52:52 AM GMT+7, Zainul Ulum [hidden email] [belajar-excel] <[hidden email]> wrote:

  


Mas Imam,

Sudah aku tulis di https://cadex.co/2017/10/15/xls-pmg-08-fungsi-terbilang-di-excel-tanpa-macro-versi-mega-formula-rev-03/

Untuk penjelasannya.

Terimakasih,

-zainul

  

  

Sent from Mail for Windows 10

  

From: imam cahyo yuwono [hidden email] [belajar-excel]
Sent: Thursday, July 25, 2019 10:12 AM
To: [hidden email]
Subject: [belajar-excel] Mega Formula terbilang (terbilang tanpa macro)

  

 

Dear para expert mohon bantuan penjelasan tentang formula terbilang dibawah ini

mohon pencerahan fungsi formula dan perbaikan pada formula yang ada

  

Terima kasih   
  #yiv3817558797 #yiv3817558797 -- #yiv3817558797ygrp-mkp {border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-mkp #yiv3817558797hd {color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 0;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-mkp #yiv3817558797ads {margin-bottom:10px;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-mkp .yiv3817558797ad {padding:0 0;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-mkp .yiv3817558797ad p {margin:0;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-mkp .yiv3817558797ad a {color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-sponsor #yiv3817558797ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-sponsor #yiv3817558797ygrp-lc #yiv3817558797hd {margin:10px 0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-sponsor #yiv3817558797ygrp-lc .yiv3817558797ad {margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv3817558797 #yiv3817558797actions {font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv3817558797 #yiv3817558797activity {background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv3817558797 #yiv3817558797activity span {font-weight:700;}#yiv3817558797 #yiv3817558797activity span:first-child {text-transform:uppercase;}#yiv3817558797 #yiv3817558797activity span a {color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv3817558797 #yiv3817558797activity span span {color:#ff7900;}#yiv3817558797 #yiv3817558797activity span .yiv3817558797underline {text-decoration:underline;}#yiv3817558797 .yiv3817558797attach {clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 0;width:400px;}#yiv3817558797 .yiv3817558797attach div a {text-decoration:none;}#yiv3817558797 .yiv3817558797attach img {border:none;padding-right:5px;}#yiv3817558797 .yiv3817558797attach label {display:block;margin-bottom:5px;}#yiv3817558797 .yiv3817558797attach label a {text-decoration:none;}#yiv3817558797 blockquote {margin:0 0 0 4px;}#yiv3817558797 .yiv3817558797bold {font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv3817558797 .yiv3817558797bold a {text-decoration:none;}#yiv3817558797 dd.yiv3817558797last p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv3817558797 dd.yiv3817558797last p span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv3817558797 dd.yiv3817558797last p span.yiv3817558797yshortcuts {margin-right:0;}#yiv3817558797 div.yiv3817558797attach-table div div a {text-decoration:none;}#yiv3817558797 div.yiv3817558797attach-table {width:400px;}#yiv3817558797 div.yiv3817558797file-title a, #yiv3817558797 div.yiv3817558797file-title a:active, #yiv3817558797 div.yiv3817558797file-title a:hover, #yiv3817558797 div.yiv3817558797file-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv3817558797 div.yiv3817558797photo-title a, #yiv3817558797 div.yiv3817558797photo-title a:active, #yiv3817558797 div.yiv3817558797photo-title a:hover, #yiv3817558797 div.yiv3817558797photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv3817558797 div#yiv3817558797ygrp-mlmsg #yiv3817558797ygrp-msg p a span.yiv3817558797yshortcuts {font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv3817558797 .yiv3817558797green {color:#628c2a;}#yiv3817558797 .yiv3817558797MsoNormal {margin:0 0 0 0;}#yiv3817558797 o {font-size:0;}#yiv3817558797 #yiv3817558797photos div {float:left;width:72px;}#yiv3817558797 #yiv3817558797photos div div {border:1px solid #666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv3817558797 #yiv3817558797photos div label {color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv3817558797 #yiv3817558797reco-category {font-size:77%;}#yiv3817558797 #yiv3817558797reco-desc {font-size:77%;}#yiv3817558797 .yiv3817558797replbq {margin:4px;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-actbar div a:first-child {margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-mlmsg {font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-mlmsg select, #yiv3817558797 input, #yiv3817558797 textarea {font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-mlmsg pre, #yiv3817558797 code {font:115% monospace;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-mlmsg #yiv3817558797logo {padding-bottom:10px;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-msg p a {font-family:Verdana;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-msg p#yiv3817558797attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-reco #yiv3817558797reco-head {color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-reco {margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-sponsor #yiv3817558797ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-sponsor #yiv3817558797ov li {font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-sponsor #yiv3817558797ov ul {margin:0;padding:0 0 0 8px;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-text {font-family:Georgia;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-text p {margin:0 0 1em 0;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv3817558797 #yiv3817558797ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none !important;}#yiv3817558797
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: [belajar-excel] Mega Formula terbilang (terbilang tanpa macro)

Zainul Ulum
Terimakasih koreksinya Mas Imam,
Akan saya koreksi formulanya.

Wassalam,
-zainul

Sent from Mail for Windows 10

From: imam cahyo yuwono [hidden email] [belajar-excel]
Sent: Tuesday, July 30, 2019 1:56 PM
To: [hidden email]
Subject: Re: [belajar-excel] Mega Formula terbilang (terbilang tanpa macro)

 
Terima kasih sekali atas bantuannya... namun ada yang menurut saya masih kurang contoh Rp. 131.000,00 terbilangnya seratus tiga puluh seribu Rupiah, menurut saya terbilangnya Seratus Tiga Puluh satu Ribu Rupiah... 
mohon masukannya..


On Thursday, July 25, 2019, 11:52:52 AM GMT+7, Zainul Ulum zainul_ulum@yahoo..com [belajar-excel] <[hidden email]> wrote:


 
Mas Imam,
Sudah aku tulis di https://cadex.co/2017/10/15/xls-pmg-08-fungsi-terbilang-di-excel-tanpa-macro-versi-mega-formula-rev-03/
Untuk penjelasannya.
Terimakasih,
-zainul
 
 
Sent from Mail for Windows 10
 
From: imam cahyo yuwono [hidden email] [belajar-excel]
Sent: Thursday, July 25, 2019 10:12 AM
To: [hidden email]
Subject: [belajar-excel] Mega Formula terbilang (terbilang tanpa macro)
 
 
Dear para expert mohon bantuan penjelasan tentang formula terbilang dibawah ini
mohon pencerahan fungsi formula dan perbaikan pada formula yang ada
 
Terima kasih 
 5A6002ED1C33405FBD79B816EDB2E573.png (194 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [belajar-excel] Mega Formula terbilang (terbilang tanpa macro)

Thowill
In reply to this post by Thowill
 maaf ada tambahan Mas Zainul... angka 1000 (Seribu) (satu Ribu) terbilang nya menjadi 1 (satu)terima kasih
    On Tuesday, July 30, 2019, 03:52:21 PM GMT+7, Zainul Ulum [hidden email] [belajar-excel] <[hidden email]> wrote:

  


Terimakasih koreksinya Mas Imam,

Akan saya koreksi formulanya.

  

Wassalam,

-zainul

  

Sent from Mail for Windows 10

  

From: imam cahyo yuwono [hidden email] [belajar-excel]
Sent: Tuesday, July 30, 2019 1:56 PM
To: [hidden email]
Subject: Re: [belajar-excel] Mega Formula terbilang (terbilang tanpa macro)

  

 

Terima kasih sekali atas bantuannya... namun ada yang menurut saya masih kurang contoh Rp. 131.000,00 terbilangnya seratus tiga puluh seribu Rupiah, menurut saya terbilangnya Seratus Tiga Puluh satu Ribu Rupiah... 

mohon masukannya..

  

  

On Thursday, July 25, 2019, 11:52:52 AM GMT+7, Zainul Ulum zainul_ulum@yahoo..com [belajar-excel] <[hidden email]> wrote:

  

  

 

Mas Imam,

Sudah aku tulis di https://cadex.co/2017/10/15/xls-pmg-08-fungsi-terbilang-di-excel-tanpa-macro-versi-mega-formula-rev-03/

Untuk penjelasannya.

Terimakasih,

-zainul

 

 

Sent from Mail for Windows 10

 

From: imam cahyo yuwono [hidden email] [belajar-excel]
Sent: Thursday, July 25, 2019 10:12 AM
To: [hidden email]
Subject: [belajar-excel] Mega Formula terbilang (terbilang tanpa macro)

 

 

Dear para expert mohon bantuan penjelasan tentang formula terbilang dibawah ini

mohon pencerahan fungsi formula dan perbaikan pada formula yang ada

 

Terima kasih 

   
  #yiv7436276588 #yiv7436276588 -- #yiv7436276588ygrp-mkp {border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-mkp #yiv7436276588hd {color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 0;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-mkp #yiv7436276588ads {margin-bottom:10px;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-mkp .yiv7436276588ad {padding:0 0;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-mkp .yiv7436276588ad p {margin:0;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-mkp .yiv7436276588ad a {color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-sponsor #yiv7436276588ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-sponsor #yiv7436276588ygrp-lc #yiv7436276588hd {margin:10px 0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-sponsor #yiv7436276588ygrp-lc .yiv7436276588ad {margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv7436276588 #yiv7436276588actions {font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv7436276588 #yiv7436276588activity {background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv7436276588 #yiv7436276588activity span {font-weight:700;}#yiv7436276588 #yiv7436276588activity span:first-child {text-transform:uppercase;}#yiv7436276588 #yiv7436276588activity span a {color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv7436276588 #yiv7436276588activity span span {color:#ff7900;}#yiv7436276588 #yiv7436276588activity span .yiv7436276588underline {text-decoration:underline;}#yiv7436276588 .yiv7436276588attach {clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 0;width:400px;}#yiv7436276588 .yiv7436276588attach div a {text-decoration:none;}#yiv7436276588 .yiv7436276588attach img {border:none;padding-right:5px;}#yiv7436276588 .yiv7436276588attach label {display:block;margin-bottom:5px;}#yiv7436276588 .yiv7436276588attach label a {text-decoration:none;}#yiv7436276588 blockquote {margin:0 0 0 4px;}#yiv7436276588 .yiv7436276588bold {font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv7436276588 .yiv7436276588bold a {text-decoration:none;}#yiv7436276588 dd.yiv7436276588last p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv7436276588 dd...yiv7436276588last p span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv7436276588 dd.yiv7436276588last p span.yiv7436276588yshortcuts {margin-right:0;}#yiv7436276588 div.yiv7436276588attach-table div div a {text-decoration:none;}#yiv7436276588 div.yiv7436276588attach-table {width:400px;}#yiv7436276588 div.yiv7436276588file-title a, #yiv7436276588 div.yiv7436276588file-title a:active, #yiv7436276588 div.yiv7436276588file-title a:hover, #yiv7436276588 div.yiv7436276588file-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv7436276588 div.yiv7436276588photo-title a, #yiv7436276588 div.yiv7436276588photo-title a:active, #yiv7436276588 div.yiv7436276588photo-title a:hover, #yiv7436276588 div.yiv7436276588photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv7436276588 div#yiv7436276588ygrp-mlmsg #yiv7436276588ygrp-msg p a span.yiv7436276588yshortcuts {font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv7436276588 .yiv7436276588green {color:#628c2a;}#yiv7436276588 .yiv7436276588MsoNormal {margin:0 0 0 0;}#yiv7436276588 o {font-size:0;}#yiv7436276588 #yiv7436276588photos div {float:left;width:72px;}#yiv7436276588 #yiv7436276588photos div div {border:1px solid #666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv7436276588 #yiv7436276588photos div label {color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv7436276588 #yiv7436276588reco-category {font-size:77%;}#yiv7436276588 #yiv7436276588reco-desc {font-size:77%;}#yiv7436276588 .yiv7436276588replbq {margin:4px;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-actbar div a:first-child {margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-mlmsg {font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-mlmsg select, #yiv7436276588 input, #yiv7436276588 textarea {font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-mlmsg pre, #yiv7436276588 code {font:115% monospace;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-mlmsg #yiv7436276588logo {padding-bottom:10px;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-msg p a {font-family:Verdana;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-msg p#yiv7436276588attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-reco #yiv7436276588reco-head {color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-reco {margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-sponsor #yiv7436276588ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-sponsor #yiv7436276588ov li {font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-sponsor #yiv7436276588ov ul {margin:0;padding:0 0 0 8px;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-text {font-family:Georgia;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-text p {margin:0 0 1em 0;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv7436276588 #yiv7436276588ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none !important;}#yiv7436276588