[belajar-excel] Meletakkan angka sesuai tempatnya [1 Attachment]

classic Classic list List threaded Threaded
8 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[belajar-excel] Meletakkan angka sesuai tempatnya [1 Attachment]

Nunuk Y Saptaningtyas
Selamat siang pakar excel yang saya hormati,
Mohon bantuannya, saya harus memakai rumus seperti apa, untuk menempatkan
angka sesuai urutan angka yang telah ditentukan.
Permasalah terlampir.

Terimakasih banyak atas bantuannya
--
Regards,

Nunuk Yuliani Saptaningtyas

www.enyees.com
www.bunbunenyees.blogspot.com

MELETAKKAN ANGKA SESUAI TEMPATNYA.xlsx (13K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [belajar-excel] Meletakkan angka sesuai tempatnya

Agus-2
Dear Nunuk,
Coba di K1 ketik formula:
=COUNTIF($B3:$F3,K$2)*K$2
Jangan lupa ganti karakter , menjadi ; jika regional setting anda bahasa
Indonesia.

untuk menghilangkan nol dari pandangan mata dapat digunakan format Cell:
piluh Custom, kemudian ketik:  #;;;


Regard
NangAgus

On Fri, Feb 8, 2019 at 3:10 PM Nunuk Y Saptaningtyas [hidden email]
[belajar-excel] <[hidden email]> wrote:

>
>
> Selamat siang pakar excel yang saya hormati,
> Mohon bantuannya, saya harus memakai rumus seperti apa, untuk menempatkan
> angka sesuai urutan angka yang telah ditentukan.
> Permasalah terlampir.
>
> Terimakasih banyak atas bantuannya
> --
> Regards,
>
> Nunuk Yuliani Saptaningtyas
>
> www.enyees.com
> www.bunbunenyees.blogspot..com <http://www.bunbunenyees.blogspot.com>
>
>
>
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [belajar-excel] Meletakkan angka sesuai tempatnya [1 Attachment]

Ghery Yen-2
In reply to this post by Nunuk Y Saptaningtyas
Sambil menunggu para suhu, mungkin ini bisa dibaca baca sedikit

On Fri, 8 Feb 2019 at 15:10, Nunuk Y Saptaningtyas [hidden email]
[belajar-excel] <[hidden email]> wrote:

>
>
> Selamat siang pakar excel yang saya hormati,
> Mohon bantuannya, saya harus memakai rumus seperti apa, untuk menempatkan
> angka sesuai urutan angka yang telah ditentukan.
> Permasalah terlampir.
>
> Terimakasih banyak atas bantuannya
> --
> Regards,
>
> Nunuk Yuliani Saptaningtyas
>
> www.enyees.com
> www.bunbunenyees.blogspot....com <http://www.bunbunenyees.blogspot.com>
>
>
>

MELETAKKAN ANGKA SESUAI TEMPATNYA - Edited Heri.xlsx (15K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [belajar-excel] Meletakkan angka sesuai tempatnya

ghozi alkatiri
In reply to this post by Nunuk Y Saptaningtyas
 tulis di K3=IF(COUNTIF($B3:$F3,K$2)>0,K$2,"")

copy ke kanan dan ke bawahwassalam 
Ghozi Alkatiri    Pada Jumat, 8 Februari 2019 15.10.22 WIB, Nunuk Y Saptaningtyas [hidden email] [belajar-excel] <[hidden email]> menulis:  
 
    

Selamat siang pakar excel yang saya hormati,
Mohon bantuannya, saya harus memakai rumus seperti apa, untuk menempatkan angka sesuai urutan angka yang telah ditentukan.Permasalah terlampir.

Terimakasih banyak atas bantuannya
--
Regards,

Nunuk Yuliani Saptaningtyas

www.enyees.com
www.bunbunenyees.blogspot..com

  #yiv4010434250 #yiv4010434250 -- #yiv4010434250ygrp-mkp {border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-mkp #yiv4010434250hd {color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 0;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-mkp #yiv4010434250ads {margin-bottom:10px;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-mkp .yiv4010434250ad {padding:0 0;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-mkp .yiv4010434250ad p {margin:0;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-mkp .yiv4010434250ad a {color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-sponsor #yiv4010434250ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-sponsor #yiv4010434250ygrp-lc #yiv4010434250hd {margin:10px 0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-sponsor #yiv4010434250ygrp-lc .yiv4010434250ad {margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv4010434250 #yiv4010434250actions {font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv4010434250 #yiv4010434250activity {background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv4010434250 #yiv4010434250activity span {font-weight:700;}#yiv4010434250 #yiv4010434250activity span:first-child {text-transform:uppercase;}#yiv4010434250 #yiv4010434250activity span a {color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv4010434250 #yiv4010434250activity span span {color:#ff7900;}#yiv4010434250 #yiv4010434250activity span .yiv4010434250underline {text-decoration:underline;}#yiv4010434250 .yiv4010434250attach {clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 0;width:400px;}#yiv4010434250 .yiv4010434250attach div a {text-decoration:none;}#yiv4010434250 .yiv4010434250attach img {border:none;padding-right:5px;}#yiv4010434250 .yiv4010434250attach label {display:block;margin-bottom:5px;}#yiv4010434250 .yiv4010434250attach label a {text-decoration:none;}#yiv4010434250 blockquote {margin:0 0 0 4px;}#yiv4010434250 .yiv4010434250bold {font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv4010434250 .yiv4010434250bold a {text-decoration:none;}#yiv4010434250 dd.yiv4010434250last p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv4010434250 dd.yiv4010434250last p span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv4010434250 dd.yiv4010434250last p span.yiv4010434250yshortcuts {margin-right:0;}#yiv4010434250 div.yiv4010434250attach-table div div a {text-decoration:none;}#yiv4010434250 div.yiv4010434250attach-table {width:400px;}#yiv4010434250 div.yiv4010434250file-title a, #yiv4010434250 div.yiv4010434250file-title a:active, #yiv4010434250 div.yiv4010434250file-title a:hover, #yiv4010434250 div.yiv4010434250file-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv4010434250 div.yiv4010434250photo-title a, #yiv4010434250 div.yiv4010434250photo-title a:active, #yiv4010434250 div.yiv4010434250photo-title a:hover, #yiv4010434250 div.yiv4010434250photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv4010434250 div#yiv4010434250ygrp-mlmsg #yiv4010434250ygrp-msg p a span.yiv4010434250yshortcuts {font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv4010434250 .yiv4010434250green {color:#628c2a;}#yiv4010434250 .yiv4010434250MsoNormal {margin:0 0 0 0;}#yiv4010434250 o {font-size:0;}#yiv4010434250 #yiv4010434250photos div {float:left;width:72px;}#yiv4010434250 #yiv4010434250photos div div {border:1px solid #666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv4010434250 #yiv4010434250photos div label {color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv4010434250 #yiv4010434250reco-category {font-size:77%;}#yiv4010434250 #yiv4010434250reco-desc {font-size:77%;}#yiv4010434250 .yiv4010434250replbq {margin:4px;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-actbar div a:first-child {margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-mlmsg {font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-mlmsg select, #yiv4010434250 input, #yiv4010434250 textarea {font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-mlmsg pre, #yiv4010434250 code {font:115% monospace;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-mlmsg #yiv4010434250logo {padding-bottom:10px;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-msg p a {font-family:Verdana;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-msg p#yiv4010434250attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-reco #yiv4010434250reco-head {color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-reco {margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-sponsor #yiv4010434250ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-sponsor #yiv4010434250ov li {font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-sponsor #yiv4010434250ov ul {margin:0;padding:0 0 0 8px;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-text {font-family:Georgia;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-text p {margin:0 0 1em 0;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv4010434250 #yiv4010434250ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none !important;}#yiv4010434250  
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [belajar-excel] Meletakkan angka sesuai tempatnya

Nunuk Y Saptaningtyas
In reply to this post by Ghery Yen-2
Terimakasih banyak atas bantuannya, akan saya pelajari dulu rumusnya,
jangan bosan kalau ada pertanyaan lagi :-)

On Fri, Feb 8, 2019 at 4:35 PM Ghery Yen [hidden email]
[belajar-excel] <[hidden email]> wrote:

>
>
> Sambil menunggu para suhu, mungkin ini bisa dibaca baca sedikit
>
> On Fri, 8 Feb 2019 at 15:10, Nunuk Y Saptaningtyas [hidden email]
> [belajar-excel] <[hidden email]> wrote:
>
>>
>>
>> Selamat siang pakar excel yang saya hormati,
>> Mohon bantuannya, saya harus memakai rumus seperti apa, untuk menempatkan
>> angka sesuai urutan angka yang telah ditentukan.
>> Permasalah terlampir.
>>
>> Terimakasih banyak atas bantuannya
>> --
>> Regards,
>>
>> Nunuk Yuliani Saptaningtyas
>>
>> www.enyees.com
>> www.bunbunenyees.blogspot..com <http://www.bunbunenyees.blogspot.com>
>>
>>
>


--
Regards,

Nunuk Yuliani Saptaningtyas

www.enyees.com
www.bunbunenyees.blogspot.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [belajar-excel] Meletakkan angka sesuai tempatnya

hendrik karnadi
In reply to this post by ghozi alkatiri
Formula yang cukup singkat dan bagus pak Ghozi.
Salam,HK

Sent from Yahoo Mail on Android
 
  On Fri, Feb 8, 2019 at 16:46, ghozi alkatiri [hidden email] [belajar-excel]<[hidden email]> wrote:      

 tulis di K3=IF(COUNTIF($B3:$F3,K$2)>0,K$2,"")

copy ke kanan dan ke bawahwassalam 
Ghozi Alkatiri    Pada Jumat, 8 Februari 2019 15.10.22 WIB, Nunuk Y Saptaningtyas [hidden email] [belajar-excel] <[hidden email]> menulis:  
 
    

Selamat siang pakar excel yang saya hormati,
Mohon bantuannya, saya harus memakai rumus seperti apa, untuk menempatkan angka sesuai urutan angka yang telah ditentukan.Permasalah terlampir.

Terimakasih banyak atas bantuannya
--
Regards,

Nunuk Yuliani Saptaningtyas

www.enyees.com
www.bunbunenyees.blogspot..com

      #yiv7464945928 #yiv7464945928 -- #yiv7464945928ygrp-mkp {border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-mkp #yiv7464945928hd {color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 0;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-mkp #yiv7464945928ads {margin-bottom:10px;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-mkp .yiv7464945928ad {padding:0 0;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-mkp .yiv7464945928ad p {margin:0;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-mkp .yiv7464945928ad a {color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-sponsor #yiv7464945928ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-sponsor #yiv7464945928ygrp-lc #yiv7464945928hd {margin:10px 0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-sponsor #yiv7464945928ygrp-lc .yiv7464945928ad {margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv7464945928 #yiv7464945928actions {font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv7464945928 #yiv7464945928activity {background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv7464945928 #yiv7464945928activity span {font-weight:700;}#yiv7464945928 #yiv7464945928activity span:first-child {text-transform:uppercase;}#yiv7464945928 #yiv7464945928activity span a {color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv7464945928 #yiv7464945928activity span span {color:#ff7900;}#yiv7464945928 #yiv7464945928activity span .yiv7464945928underline {text-decoration:underline;}#yiv7464945928 .yiv7464945928attach {clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 0;width:400px;}#yiv7464945928 .yiv7464945928attach div a {text-decoration:none;}#yiv7464945928 .yiv7464945928attach img {border:none;padding-right:5px;}#yiv7464945928 .yiv7464945928attach label {display:block;margin-bottom:5px;}#yiv7464945928 .yiv7464945928attach label a {text-decoration:none;}#yiv7464945928 blockquote {margin:0 0 0 4px;}#yiv7464945928 .yiv7464945928bold {font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv7464945928 .yiv7464945928bold a {text-decoration:none;}#yiv7464945928 dd.yiv7464945928last p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv7464945928 dd.yiv7464945928last p span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv7464945928 dd.yiv7464945928last p span.yiv7464945928yshortcuts {margin-right:0;}#yiv7464945928 div.yiv7464945928attach-table div div a {text-decoration:none;}#yiv7464945928 div.yiv7464945928attach-table {width:400px;}#yiv7464945928 div.yiv7464945928file-title a, #yiv7464945928 div.yiv7464945928file-title a:active, #yiv7464945928 div.yiv7464945928file-title a:hover, #yiv7464945928 div.yiv7464945928file-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv7464945928 div.yiv7464945928photo-title a, #yiv7464945928 div.yiv7464945928photo-title a:active, #yiv7464945928 div.yiv7464945928photo-title a:hover, #yiv7464945928 div.yiv7464945928photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv7464945928 div#yiv7464945928ygrp-mlmsg #yiv7464945928ygrp-msg p a span.yiv7464945928yshortcuts {font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv7464945928 .yiv7464945928green {color:#628c2a;}#yiv7464945928 .yiv7464945928MsoNormal {margin:0 0 0 0;}#yiv7464945928 o {font-size:0;}#yiv7464945928 #yiv7464945928photos div {float:left;width:72px;}#yiv7464945928 #yiv7464945928photos div div {border:1px solid #666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv7464945928 #yiv7464945928photos div label {color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv7464945928 #yiv7464945928reco-category {font-size:77%;}#yiv7464945928 #yiv7464945928reco-desc {font-size:77%;}#yiv7464945928 .yiv7464945928replbq {margin:4px;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-actbar div a:first-child {margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-mlmsg {font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-mlmsg select, #yiv7464945928 input, #yiv7464945928 textarea {font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-mlmsg pre, #yiv7464945928 code {font:115% monospace;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-mlmsg #yiv7464945928logo {padding-bottom:10px;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-msg p a {font-family:Verdana;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-msg p#yiv7464945928attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-reco #yiv7464945928reco-head {color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-reco {margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-sponsor #yiv7464945928ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-sponsor #yiv7464945928ov li {font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-sponsor #yiv7464945928ov ul {margin:0;padding:0 0 0 8px;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-text {font-family:Georgia;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-text p {margin:0 0 1em 0;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv7464945928 #yiv7464945928ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none !important;}#yiv7464945928  
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [belajar-excel] Meletakkan angka sesuai tempatnya

ghozi alkatiri
 terima kasih 
mudah mudahan bermanfaat
wassalam
Ghozi Alkatiri
    Pada Sabtu, 9 Februari 2019 07.35.57 WIB, hendrik karnadi [hidden email] [belajar-excel] <[hidden email]> menulis:  
 
    
Formula yang cukup singkat dan bagus pak Ghozi.

Salam,HK

Sent from Yahoo Mail on Android
 
  On Fri, Feb 8, 2019 at 16:46, ghozi alkatiri [hidden email] [belajar-excel]<[hidden email]> wrote:      

 tulis di K3=IF(COUNTIF($B3:$F3,K$2)>0,K$2,"")

copy ke kanan dan ke bawahwassalam 
Ghozi Alkatiri    Pada Jumat, 8 Februari 2019 15.10.22 WIB, Nunuk Y Saptaningtyas [hidden email] [belajar-excel] <[hidden email]> menulis:  
 
    

Selamat siang pakar excel yang saya hormati,
Mohon bantuannya, saya harus memakai rumus seperti apa, untuk menempatkan angka sesuai urutan angka yang telah ditentukan.Permasalah terlampir.

Terimakasih banyak atas bantuannya
--
Regards,

Nunuk Yuliani Saptaningtyas

www.enyees.com
www.bunbunenyees.blogspot..com

       
  #yiv3423841828 #yiv3423841828 -- #yiv3423841828ygrp-mkp {border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-mkp #yiv3423841828hd {color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 0;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-mkp #yiv3423841828ads {margin-bottom:10px;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-mkp .yiv3423841828ad {padding:0 0;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-mkp .yiv3423841828ad p {margin:0;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-mkp .yiv3423841828ad a {color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-sponsor #yiv3423841828ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-sponsor #yiv3423841828ygrp-lc #yiv3423841828hd {margin:10px 0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-sponsor #yiv3423841828ygrp-lc .yiv3423841828ad {margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv3423841828 #yiv3423841828actions {font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv3423841828 #yiv3423841828activity {background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv3423841828 #yiv3423841828activity span {font-weight:700;}#yiv3423841828 #yiv3423841828activity span:first-child {text-transform:uppercase;}#yiv3423841828 #yiv3423841828activity span a {color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv3423841828 #yiv3423841828activity span span {color:#ff7900;}#yiv3423841828 #yiv3423841828activity span .yiv3423841828underline {text-decoration:underline;}#yiv3423841828 .yiv3423841828attach {clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 0;width:400px;}#yiv3423841828 .yiv3423841828attach div a {text-decoration:none;}#yiv3423841828 .yiv3423841828attach img {border:none;padding-right:5px;}#yiv3423841828 .yiv3423841828attach label {display:block;margin-bottom:5px;}#yiv3423841828 .yiv3423841828attach label a {text-decoration:none;}#yiv3423841828 blockquote {margin:0 0 0 4px;}#yiv3423841828 .yiv3423841828bold {font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv3423841828 .yiv3423841828bold a {text-decoration:none;}#yiv3423841828 dd.yiv3423841828last p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv3423841828 dd.yiv3423841828last p span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv3423841828 dd.yiv3423841828last p span.yiv3423841828yshortcuts {margin-right:0;}#yiv3423841828 div.yiv3423841828attach-table div div a {text-decoration:none;}#yiv3423841828 div.yiv3423841828attach-table {width:400px;}#yiv3423841828 div.yiv3423841828file-title a, #yiv3423841828 div.yiv3423841828file-title a:active, #yiv3423841828 div.yiv3423841828file-title a:hover, #yiv3423841828 div.yiv3423841828file-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv3423841828 div.yiv3423841828photo-title a, #yiv3423841828 div.yiv3423841828photo-title a:active, #yiv3423841828 div.yiv3423841828photo-title a:hover, #yiv3423841828 div.yiv3423841828photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv3423841828 div#yiv3423841828ygrp-mlmsg #yiv3423841828ygrp-msg p a span.yiv3423841828yshortcuts {font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv3423841828 .yiv3423841828green {color:#628c2a;}#yiv3423841828 .yiv3423841828MsoNormal {margin:0 0 0 0;}#yiv3423841828 o {font-size:0;}#yiv3423841828 #yiv3423841828photos div {float:left;width:72px;}#yiv3423841828 #yiv3423841828photos div div {border:1px solid #666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv3423841828 #yiv3423841828photos div label {color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv3423841828 #yiv3423841828reco-category {font-size:77%;}#yiv3423841828 #yiv3423841828reco-desc {font-size:77%;}#yiv3423841828 .yiv3423841828replbq {margin:4px;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-actbar div a:first-child {margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-mlmsg {font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-mlmsg select, #yiv3423841828 input, #yiv3423841828 textarea {font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-mlmsg pre, #yiv3423841828 code {font:115% monospace;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-mlmsg #yiv3423841828logo {padding-bottom:10px;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-msg p a {font-family:Verdana;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-msg p#yiv3423841828attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-reco #yiv3423841828reco-head {color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-reco {margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-sponsor #yiv3423841828ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-sponsor #yiv3423841828ov li {font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-sponsor #yiv3423841828ov ul {margin:0;padding:0 0 0 8px;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-text {font-family:Georgia;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-text p {margin:0 0 1em 0;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv3423841828 #yiv3423841828ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none !important;}#yiv3423841828  
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [belajar-excel] Meletakkan angka sesuai tempatnya

od212
mungkin klo mau di singkat lg masih bisadari :
=IF(COUNTIF($B3:$F3,K$2)>0,K$2,"")
menjadi :
=IF(COUNTIF($B3:$F3,K$2),K$2,"")br,

odong nando
 

    Pada Sabtu, 9 Februari 2019 07.54.06 WIB, ghozi alkatiri [hidden email] [belajar-excel] <[hidden email]> menulis:  
 
    

 terima kasih 
mudah mudahan bermanfaat
wassalam
Ghozi Alkatiri
    Pada Sabtu, 9 Februari 2019 07.35.57 WIB, hendrik karnadi [hidden email] [belajar-excel] <[hidden email]> menulis:  
 
    
Formula yang cukup singkat dan bagus pak Ghozi.

Salam,HK

Sent from Yahoo Mail on Android
 
  On Fri, Feb 8, 2019 at 16:46, ghozi alkatiri [hidden email] [belajar-excel]<[hidden email]> wrote:      

 tulis di K3=IF(COUNTIF($B3:$F3,K$2)>0,K$2,"")

copy ke kanan dan ke bawahwassalam 
Ghozi Alkatiri    Pada Jumat, 8 Februari 2019 15.10.22 WIB, Nunuk Y Saptaningtyas [hidden email] [belajar-excel] <[hidden email]> menulis:  
 
    

Selamat siang pakar excel yang saya hormati,
Mohon bantuannya, saya harus memakai rumus seperti apa, untuk menempatkan angka sesuai urutan angka yang telah ditentukan.Permasalah terlampir.

Terimakasih banyak atas bantuannya
--
Regards,

Nunuk Yuliani Saptaningtyas

www.enyees.com
www.bunbunenyees.blogspot..com