[belajar-excel] urutkan data dengan RUMUS [1 Attachment]

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[belajar-excel] urutkan data dengan RUMUS [1 Attachment]

HAIRUL ALAM
Salam para Master
Selamat Pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat
Terlampir data, bagaimana mengurutkan data sesuai nomor yang diinginkan dari kecil ke besar dengan rumus, Terimakasih banyak
AssalamualaikumHairul Alam

=?UTF-8?b?dXJ1dGthbiBkYXRhIGRlbmdhbiBydW11cy54bHN4?= (58K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [belajar-excel] urutkan data dengan RUMUS

ghozi alkatiri
 tulis di F3 (array formula)
=IFERROR(INDEX($D$3:$D$1296,MATCH(SUM(COUNTIF($D$3:$D$1296,F$2:F2)),COUNTIF($D$3:$D$1296,"<"&$D$3:$D$1296),),),"")

copy ke bawah
wassalam
Ghozi Alkatiri
    Pada Sabtu, 19 Oktober 2019 08.55.20 WIB, HAIRUL ALAM [hidden email] [belajar-excel] <[hidden email]> menulis:  
 
    

Salam para Master
Selamat Pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat
Terlampir data, bagaimana mengurutkan data sesuai nomor yang diinginkan dari kecil ke besar dengan rumus, Terimakasih banyak
AssalamualaikumHairul Alam  #yiv0226895623 #yiv0226895623 -- #yiv0226895623ygrp-mkp {border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-mkp #yiv0226895623hd {color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 0;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-mkp #yiv0226895623ads {margin-bottom:10px;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-mkp .yiv0226895623ad {padding:0 0;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-mkp .yiv0226895623ad p {margin:0;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-mkp .yiv0226895623ad a {color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-sponsor #yiv0226895623ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-sponsor #yiv0226895623ygrp-lc #yiv0226895623hd {margin:10px 0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-sponsor #yiv0226895623ygrp-lc .yiv0226895623ad {margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv0226895623 #yiv0226895623actions {font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv0226895623 #yiv0226895623activity {background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv0226895623 #yiv0226895623activity span {font-weight:700;}#yiv0226895623 #yiv0226895623activity span:first-child {text-transform:uppercase;}#yiv0226895623 #yiv0226895623activity span a {color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv0226895623 #yiv0226895623activity span span {color:#ff7900;}#yiv0226895623 #yiv0226895623activity span .yiv0226895623underline {text-decoration:underline;}#yiv0226895623 .yiv0226895623attach {clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 0;width:400px;}#yiv0226895623 .yiv0226895623attach div a {text-decoration:none;}#yiv0226895623 .yiv0226895623attach img {border:none;padding-right:5px;}#yiv0226895623 .yiv0226895623attach label {display:block;margin-bottom:5px;}#yiv0226895623 .yiv0226895623attach label a {text-decoration:none;}#yiv0226895623 blockquote {margin:0 0 0 4px;}#yiv0226895623 .yiv0226895623bold {font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv0226895623 .yiv0226895623bold a {text-decoration:none;}#yiv0226895623 dd.yiv0226895623last p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv0226895623 dd.yiv0226895623last p span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv0226895623 dd.yiv0226895623last p span.yiv0226895623yshortcuts {margin-right:0;}#yiv0226895623 div.yiv0226895623attach-table div div a {text-decoration:none;}#yiv0226895623 div.yiv0226895623attach-table {width:400px;}#yiv0226895623 div.yiv0226895623file-title a, #yiv0226895623 div.yiv0226895623file-title a:active, #yiv0226895623 div.yiv0226895623file-title a:hover, #yiv0226895623 div.yiv0226895623file-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv0226895623 div.yiv0226895623photo-title a, #yiv0226895623 div.yiv0226895623photo-title a:active, #yiv0226895623 div.yiv0226895623photo-title a:hover, #yiv0226895623 div.yiv0226895623photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv0226895623 div#yiv0226895623ygrp-mlmsg #yiv0226895623ygrp-msg p a span.yiv0226895623yshortcuts {font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv0226895623 ..yiv0226895623green {color:#628c2a;}#yiv0226895623 .yiv0226895623MsoNormal {margin:0 0 0 0;}#yiv0226895623 o {font-size:0;}#yiv0226895623 #yiv0226895623photos div {float:left;width:72px;}#yiv0226895623 #yiv0226895623photos div div {border:1px solid #666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv0226895623 #yiv0226895623photos div label {color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv0226895623 #yiv0226895623reco-category {font-size:77%;}#yiv0226895623 #yiv0226895623reco-desc {font-size:77%;}#yiv0226895623 .yiv0226895623replbq {margin:4px;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-actbar div a:first-child {margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-mlmsg {font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-mlmsg select, #yiv0226895623 input, #yiv0226895623 textarea {font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-mlmsg pre, #yiv0226895623 code {font:115% monospace;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-mlmsg #yiv0226895623logo {padding-bottom:10px;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-msg p a {font-family:Verdana;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-msg p#yiv0226895623attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-reco #yiv0226895623reco-head {color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-reco {margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-sponsor #yiv0226895623ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-sponsor #yiv0226895623ov li {font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-sponsor #yiv0226895623ov ul {margin:0;padding:0 0 0 8px;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-text {font-family:Georgia;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-text p {margin:0 0 1em 0;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv0226895623 #yiv0226895623ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none !important;}#yiv0226895623  
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [belajar-excel] urutkan data dengan RUMUS

HAIRUL ALAM
 Terimakasih Banyak Mas Ghozi
Assalamualaikum
    Pada Sabtu, 19 Oktober 2019 15.31.05 WIB, ghozi alkatiri [hidden email] [belajar-excel] <[hidden email]> menulis:

  

 tulis di F3 (array formula)
=IFERROR(INDEX($D$3:$D$1296,MATCH(SUM(COUNTIF($D$3:$D$1296,F$2:F2)),COUNTIF($D$3:$D$1296,"<"&$D$3:$D$1296),),),"")

copy ke bawah
wassalam
Ghozi Alkatiri
    Pada Sabtu, 19 Oktober 2019 08.55.20 WIB, HAIRUL ALAM [hidden email] [belajar-excel] <[hidden email]> menulis:

  

Salam para Master
Selamat Pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat
Terlampir data, bagaimana mengurutkan data sesuai nomor yang diinginkan dari kecil ke besar dengan rumus, Terimakasih banyak
AssalamualaikumHairul Alam      #yiv2131349457 #yiv2131349457 -- #yiv2131349457ygrp-mkp {border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-mkp #yiv2131349457hd {color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 0;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-mkp #yiv2131349457ads {margin-bottom:10px;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-mkp .yiv2131349457ad {padding:0 0;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-mkp .yiv2131349457ad p {margin:0;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-mkp .yiv2131349457ad a {color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-sponsor #yiv2131349457ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-sponsor #yiv2131349457ygrp-lc #yiv2131349457hd {margin:10px 0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-sponsor #yiv2131349457ygrp-lc .yiv2131349457ad {margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv2131349457 #yiv2131349457actions {font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv2131349457 #yiv2131349457activity {background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv2131349457 #yiv2131349457activity span {font-weight:700;}#yiv2131349457 #yiv2131349457activity span:first-child {text-transform:uppercase;}#yiv2131349457 #yiv2131349457activity span a {color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv2131349457 #yiv2131349457activity span span {color:#ff7900;}#yiv2131349457 #yiv2131349457activity span .yiv2131349457underline {text-decoration:underline;}#yiv2131349457 .yiv2131349457attach {clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 0;width:400px;}#yiv2131349457 .yiv2131349457attach div a {text-decoration:none;}#yiv2131349457 .yiv2131349457attach img {border:none;padding-right:5px;}#yiv2131349457 .yiv2131349457attach label {display:block;margin-bottom:5px;}#yiv2131349457 .yiv2131349457attach label a {text-decoration:none;}#yiv2131349457 blockquote {margin:0 0 0 4px;}#yiv2131349457 .yiv2131349457bold {font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv2131349457 .yiv2131349457bold a {text-decoration:none;}#yiv2131349457 dd.yiv2131349457last p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv2131349457 dd.yiv2131349457last p span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv2131349457 dd.yiv2131349457last p span.yiv2131349457yshortcuts {margin-right:0;}#yiv2131349457 div.yiv2131349457attach-table div div a {text-decoration:none;}#yiv2131349457 div.yiv2131349457attach-table {width:400px;}#yiv2131349457 div.yiv2131349457file-title a, #yiv2131349457 div.yiv2131349457file-title a:active, #yiv2131349457 div.yiv2131349457file-title a:hover, #yiv2131349457 div.yiv2131349457file-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv2131349457 div.yiv2131349457photo-title a, #yiv2131349457 div.yiv2131349457photo-title a:active, #yiv2131349457 div.yiv2131349457photo-title a:hover, #yiv2131349457 div.yiv2131349457photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv2131349457 div#yiv2131349457ygrp-mlmsg #yiv2131349457ygrp-msg p a span.yiv2131349457yshortcuts {font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv2131349457 ...yiv2131349457green {color:#628c2a;}#yiv2131349457 .yiv2131349457MsoNormal {margin:0 0 0 0;}#yiv2131349457 o {font-size:0;}#yiv2131349457 #yiv2131349457photos div {float:left;width:72px;}#yiv2131349457 #yiv2131349457photos div div {border:1px solid #666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv2131349457 #yiv2131349457photos div label {color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv2131349457 #yiv2131349457reco-category {font-size:77%;}#yiv2131349457 #yiv2131349457reco-desc {font-size:77%;}#yiv2131349457 .yiv2131349457replbq {margin:4px;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-actbar div a:first-child {margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-mlmsg {font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-mlmsg select, #yiv2131349457 input, #yiv2131349457 textarea {font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-mlmsg pre, #yiv2131349457 code {font:115% monospace;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-mlmsg #yiv2131349457logo {padding-bottom:10px;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-msg p a {font-family:Verdana;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-msg p#yiv2131349457attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-reco #yiv2131349457reco-head {color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-reco {margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-sponsor #yiv2131349457ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-sponsor #yiv2131349457ov li {font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-sponsor #yiv2131349457ov ul {margin:0;padding:0 0 0 8px;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-text {font-family:Georgia;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-text p {margin:0 0 1em 0;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv2131349457 #yiv2131349457ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none !important;}#yiv2131349457
Kid
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [belajar-excel] urutkan data dengan RUMUS [1 Attachment]

Kid
Administrator
In reply to this post by HAIRUL ALAM
wa'alaikumussalam wr wb

Untuk formula penghasil unique list bisa dilihat disini
<http://excel-mr-kid.blogspot.com/2011/03/formula-penyusun-data-unique-dan.html>
untuk
unsorted, dan disini
<http://excel-mr-kid.blogspot.com/2011/04/formula-penyusun-data-unique-yang..html>
untuk sorted.
Formula tersebut tidak direkomendasikan untuk data dengan banyak records
(dugaannya, untuk data hitungan 5000 baris [relatif terhadap kemampuan
komputer setempat], akan mulai terasa kemunculan Excel yang freeze)
Jadi, untuk data yang banyak, sebaiknya memanfaatkan beberapa kolom bantu
di sisi sumber data. Bila perlu, dilakukan sort pada sumber data.

Excel pivot table bisa mengerjakan lebih cepat dan sangat ringan walau
datanya sangat banyak.
Jika memanfaatkan fitur seperti power query, maka bisa lebih cepat dan data
bisa berasal dari file lain atau format lain sekalipun, walau sampai
puluhan juta baris.
Hasil power query bisa ditampilkan dalam bentuk Excel Pivot table, walau
kurang direkomendasikan.

Andai kasus seperti ini memanfaatkan data model (power pivot) dari sumber
data berbentuk excel table, kemudian ditampilkan dalam bentuk excel pivot
table, tentu akan ada banyak hal yang bisa dilakukan, seperti menampilkan
teks di bagian Values pivot table.

Power query dan Power pivot yang bekerja sama, akan memberi banyak
keuntungan, dari kecepatan kerja sampai berbagai varian output (tergantung
kretivitas user).

wassalamu'alaikum wr wb
Kid
On Sat, Oct 19, 2019 at 8:54 AM HAIRUL ALAM [hidden email]
[belajar-excel] <[hidden email]> wrote:

>
>
> Salam para Master
>
> Selamat Pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat
>
> Terlampir data, bagaimana mengurutkan data sesuai nomor yang diinginkan
> dari kecil ke besar dengan rumus, Terimakasih banyak
>
> Assalamualaikum
> Hairul Alam
>
>
>

re-urutkan data dengan rumus.xlsx (725K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [belajar-excel] urutkan data dengan RUMUS

HAIRUL ALAM
 Salam Mr.Kid
Terimakasih banyak Master
Sangat jelas dan ringkas solusinya
Assalamualaikum
    Pada Senin, 21 Oktober 2019 15.39.16 GMT+7, 'Mr. Kid' [hidden email] [belajar-excel] <[hidden email]> menulis:

  

wa'alaikumussalam wr wb
Untuk formula penghasil unique list bisa dilihat disini untuk unsorted, dan disini untuk sorted. Formula tersebut tidak direkomendasikan untuk data dengan banyak records (dugaannya, untuk data hitungan 5000 baris [relatif terhadap kemampuan komputer setempat], akan mulai terasa kemunculan Excel yang freeze)Jadi, untuk data yang banyak, sebaiknya memanfaatkan beberapa kolom bantu di sisi sumber data. Bila perlu, dilakukan sort pada sumber data.
Excel pivot table bisa mengerjakan lebih cepat dan sangat ringan walau datanya sangat banyak.Jika memanfaatkan fitur seperti power query, maka bisa lebih cepat dan data bisa berasal dari file lain atau format lain sekalipun, walau sampai puluhan juta baris.Hasil power query bisa ditampilkan dalam bentuk Excel Pivot table, walau kurang direkomendasikan.
Andai kasus seperti ini memanfaatkan data model (power pivot) dari sumber data berbentuk excel table, kemudian ditampilkan dalam bentuk excel pivot table, tentu akan ada banyak hal yang bisa dilakukan, seperti menampilkan teks di bagian Values pivot table.
Power query dan Power pivot yang bekerja sama, akan memberi banyak keuntungan, dari kecepatan kerja sampai berbagai varian output (tergantung kretivitas user).
wassalamu'alaikum wr wbKidOn Sat, Oct 19, 2019 at 8:54 AM HAIRUL ALAM [hidden email] [belajar-excel] <[hidden email]> wrote:

  

Salam para Master
Selamat Pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat
Terlampir data, bagaimana mengurutkan data sesuai nomor yang diinginkan dari kecil ke besar dengan rumus, Terimakasih banyak
AssalamualaikumHairul Alam


  #yiv8908460654 #yiv8908460654 -- #yiv8908460654ygrp-mkp {border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-mkp #yiv8908460654hd {color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 0;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-mkp #yiv8908460654ads {margin-bottom:10px;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-mkp .yiv8908460654ad {padding:0 0;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-mkp .yiv8908460654ad p {margin:0;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-mkp .yiv8908460654ad a {color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-sponsor #yiv8908460654ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-sponsor #yiv8908460654ygrp-lc #yiv8908460654hd {margin:10px 0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-sponsor #yiv8908460654ygrp-lc .yiv8908460654ad {margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv8908460654 #yiv8908460654actions {font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv8908460654 #yiv8908460654activity {background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv8908460654 #yiv8908460654activity span {font-weight:700;}#yiv8908460654 #yiv8908460654activity span:first-child {text-transform:uppercase;}#yiv8908460654 #yiv8908460654activity span a {color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv8908460654 #yiv8908460654activity span span {color:#ff7900;}#yiv8908460654 #yiv8908460654activity span .yiv8908460654underline {text-decoration:underline;}#yiv8908460654 .yiv8908460654attach {clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 0;width:400px;}#yiv8908460654 .yiv8908460654attach div a {text-decoration:none;}#yiv8908460654 .yiv8908460654attach img {border:none;padding-right:5px;}#yiv8908460654 ...yiv8908460654attach label {display:block;margin-bottom:5px;}#yiv8908460654 .yiv8908460654attach label a {text-decoration:none;}#yiv8908460654 blockquote {margin:0 0 0 4px;}#yiv8908460654 .yiv8908460654bold {font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv8908460654 .yiv8908460654bold a {text-decoration:none;}#yiv8908460654 dd.yiv8908460654last p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv8908460654 dd.yiv8908460654last p span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv8908460654 dd.yiv8908460654last p span.yiv8908460654yshortcuts {margin-right:0;}#yiv8908460654 div.yiv8908460654attach-table div div a {text-decoration:none;}#yiv8908460654 div.yiv8908460654attach-table {width:400px;}#yiv8908460654 div.yiv8908460654file-title a, #yiv8908460654 div.yiv8908460654file-title a:active, #yiv8908460654 div.yiv8908460654file-title a:hover, #yiv8908460654 div.yiv8908460654file-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv8908460654 div.yiv8908460654photo-title a, #yiv8908460654 div.yiv8908460654photo-title a:active, #yiv8908460654 div.yiv8908460654photo-title a:hover, #yiv8908460654 div.yiv8908460654photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv8908460654 div#yiv8908460654ygrp-mlmsg #yiv8908460654ygrp-msg p a span.yiv8908460654yshortcuts {font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv8908460654 .yiv8908460654green {color:#628c2a;}#yiv8908460654 .yiv8908460654MsoNormal {margin:0 0 0 0;}#yiv8908460654 o {font-size:0;}#yiv8908460654 #yiv8908460654photos div {float:left;width:72px;}#yiv8908460654 #yiv8908460654photos div div {border:1px solid #666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv8908460654 #yiv8908460654photos div label {color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv8908460654 #yiv8908460654reco-category {font-size:77%;}#yiv8908460654 #yiv8908460654reco-desc {font-size:77%;}#yiv8908460654 .yiv8908460654replbq {margin:4px;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-actbar div a:first-child {margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-mlmsg {font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-mlmsg select, #yiv8908460654 input, #yiv8908460654 textarea {font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-mlmsg pre, #yiv8908460654 code {font:115% monospace;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-mlmsg #yiv8908460654logo {padding-bottom:10px;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-msg p a {font-family:Verdana;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-msg p#yiv8908460654attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-reco #yiv8908460654reco-head {color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-reco {margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-sponsor #yiv8908460654ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-sponsor #yiv8908460654ov li {font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-sponsor #yiv8908460654ov ul {margin:0;padding:0 0 0 8px;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-text {font-family:Georgia;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-text p {margin:0 0 1em 0;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv8908460654 #yiv8908460654ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none !important;}#yiv8908460654